JOB Hobbies Youth Skills

How to Transfer Them as a Gateway to a Job

Projekt “#JOB Hobbies Youth Skills: How to Transfer Them as a Gateway to a Job” jest innowacyjną inicjatywą, której głównym celem jest rozpoznawanie i doskonalenie umiejętności zdobytych poprzez hobby w kontekście rozwoju zawodowego młodzieży.

Konsorcjum opracowało unikalną platformę internetową, umożliwiającą dostęp do programu szkoleniowego „Umiejętności hobbystyczne w nowej odsłonie” oraz zestawu narzędzi „Umiejętności hobbystyczne, które przełożą się na przyszłe dochody”. 

Naszymi głównymi odbiorcami są profesjonaliści działający w sektorze formalnej i nieformalnej edukacji oraz instytucje zajmujące się  organizacją edukacji młodzieży. Zasoby dostępne na zostały zaprojektowane tak, aby mogły być również bezpośrednio wykorzystane również przez zainteresowaną młodzież.

Nasza inicjatywa przynosi liczne korzyści młodym ludziom, ucząc ich, jak rozpoznać i wykorzystać cenne umiejętności nabyte w ramach hobby do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ponadto, w ramach projektu oferujemy nauczycielom zestaw zasobów, które wspierają ich w procesja rozwijania kluczowych kompetencji uczniów.

Zachęcamy do kliknięcia poniższego linku, aby uzyskać dostęp do naszej interaktywnej platformy, na której znajdują się wszystkie dostępne rezultaty: https://losglobos.eu/autoform?id=b75df724

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej naszego projektu, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualizacje dotyczące postępów w realizacji inicjatywy: https://www.joberasmusplus.eu/

Wzmocnij siebie i młodzież w swojej społeczności, integrując nasze metody i narzędzia w swoich praktykach edukacyjnych!