Open for Europe

Open for Europe

Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie celów Europejskiego Planu Rozwoju Fundacji Parasol, co oznacza podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności personelu w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się oraz dostosowania ich do potrzeb naszych uczniów. Celem projektu jest również promowanie uczenia się i edukacji na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych. Celem jest wzmocnienie kadry Fundacji, zapewnienie im nowych umiejętności  językowych, doskonalenie kompetencji dydaktycznych, wprowadzanie nowych języków do naszej instytucji w celu nauczenia naszych uczniów nowych języków i rozpoczęcia współpracy z nowymi instytucjami. Celem jest również wspieranie naszych uczniów w zdobywaniu efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). Fundacja Parasol poszukuje nowych metod i nowych metod uczenia się języka. Najważniejszymi obszarami poprawy w przypadku Fundacji są rozwój jakości, rozwój osobisty i społeczny, pod względem podnoszenia umiejętności i kompetencji personelu (nauczyciele, personel administracyjny, menedżerowie). Dążymy do tego, aby nasza instytucja była bardziej umiędzynarodowiona, bardziej obecna na europejskim rynku. Budowanie efektywnego zespołu z poprawą samooceny jest jednym z naszych celów, a także rozwoju umiejętności miękkich. Dzięki temu projektowi chcemy podnieść kwalifikacje naszych pracowników i przyczynić się do zmniejszenia liczby dorosłych o niskich kwalifikacjach, zwiększyć zachęty do szkolenia dorosłych, promować ideę uczenia się przez całe życie.
Projekt pomoże uzyskać następujące wyniki:

– nowi partnerzy we współpracy międzynarodowej,
– nowe pomysły współpracy,
– doskonalenie i inne podejście do pracy w zarządzaniu,
– dobre praktyki w obszarze administracyjnym i zarządzanie projektami,
– lepsze umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem, wiedza na temat współpracy europejskiej,
– zdobyta wiedza, również dzięki doświadczeniu kultury europejskiej, tradycji i sposobu życia oraz pracy w obszarze partnerów, pozwoli lepiej zrozumieć kontekst europejski w naszych przyszłych projektach i każdym rodzaju współpracy oraz wpłynie na aspekty kulturowe, które należy uwzględnić w kursach w ofercie w Fundacji Parasol.