AGES

Celem projektu AGES jest wyposażenie starszych obywateli Europy w wiedzę, strategie i narzędzia, które pomogą im podnieść jakość życia oraz osiągnąć aktywne, szczęśliwe, zdrowe i pomyślne starzenie się. Konsorcjum zorganizuje seminaria internetowe i opracuje materiały szkoleniowe w celu wprowadzenia nowych metod radzenia sobie ze stresem, znajomości zagadnień związanych ze zdrowiem, finansami i techniką cyfrową oraz działań związanych z nauką języków obcych.

Projekt ma również na celu poprawę komunikacji międzypokoleniowej oraz wymiany doświadczeń i informacji między pokoleniami.

Kolejnym celem projektu AGES jest stworzenie środowiska bardziej przyjaznego osobom starszym poprzez badanie dobrych praktyk i osiągnięć Miast i Społeczności Przyjaznych Seniorom w krajach  partnerskich.

Więcej o projekcie : https://agesproject.eu/pl/home-polski/