E-ACTIVE

Rozwijanie kompetencji aby promować aktywne starzenie się poprzez narzędzie partycypacji społecznej.

Cele projektu:

-Stworzenie łatwego w użyciu e-narzędzia dla seniorów, aby dzięki wykorzystaniu nowych technologii wiedzieli, jak być bardziej aktywnymi i uczestniczyć w życiu swojej społeczności.

-Wspieranie umiejętności profesjonalistów poprzez współtworzony program szkoleniowy i e-narzędzie, które może im pomóc w promowaniu partycypacji społecznej seniorów poprzez nowe technologie.

-Promowanie aktywnego starzenia się, uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim oraz zasad zrównoważonego rozwoju  wśród seniorów w społeczeństwach europejskich.

-Wzmocnienie i poprawa wykorzystania nowych technologii przez osoby starsze.

Strona projektu: https://e-active.eu/